Mens socks

PDF Print E-mail

Ion Dur


Născut la 26 mai 1950; căsătorit.
Studii: Absolvent, în 1978, al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, cu lucrarea de licenţă: Elemente de filosofie a culturii la M. Eminescu. Doctor în filosofie din 1996.
Evoluţie profesională:
- martie 2008: decan al Facultăţii de Jurnalistică din Sibiu
- 2007: conducător ştiinţific de doctorat; domeniul: Filosofie
- octombrie 2005: decan al Facultăţii de Jurnalistică din Sibiu
- februarie 2004: şef al Catedrei de Jurnalism şi Filosofie
- aprilie 2000: şef al Catedrei de Jurnalistică
- 1999: profesor la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Catedra de Jurnalistică
- 1993: lector la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Catedra de Jurnalistică
- 1990-1992: Grupul de Presă şi Editură “Continent” (publicist-comentator la Revista Continent ; redactor-şef şi director al Editurii Continent)
 - 1978-1989: profesor de ştiinţe sociale

Debut publicistic: Radiodifuziunea Română, 1973
Debut în critică: Simultan în revistele Transilvania, 4/1981 şi Ramuri, 4/1981

Eseist şi critic: a publicat eseuri, cronici, studii şi articole despre filosofie, literatură, estetică, critica literară în mai multe publicaţii culturale româneşti (Revista de filosofie, Transilvania, Ramuri, Steaua, Viaţa Românească, Saeculum, Discobolul, Euphorion, Euresis, Revue romaine de science sociale ş. a.); colaborare la Radiodifuziunea Română.
Premii ale Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu:
- Pentru eseu (1999: Noica – Portretul gazetarului la tinereţe)
- Pentru publicistică (2000: Hîrtia de turnesol)
- Cartea anului 2007 (Cariatide)
- Premiul Octavian Goga pentru Publicistică (2010: Maculatorul cu spirală)
Membru în redacţii, în organizaţii şi asociaţii naţionale şi internaţionale:
- 2006 – Membru în bordul ştiinţific al Societăţii Române de Fenomenologie şi Institutului Cultural Român, pentru promovarea filosofiei româneşti în străinătate
- Redactor-şef al Revistei SAECULUM (serie nouă)
- Membru în colegiul de redacţie al Revistei de hermeneutică CAHIERS EMIL CIORAN
- Membru al Uniunii Scriitorilor din România; membru în comitetul de conducere al filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România
- Începînd cu 2004 – Consultant-expert pentru programe/proiecte de istorie a filosofiei în Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămîntul Superior (CNCSIS)
- Începînd cu 2003, membru onorific în Comitetul Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică al Institutului Biografic American („The American Biographical Institut”) din North Carolina, U.S.A.
- Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Essachess - Journal for Communication Studies
Cărţi publicate:
- Exerciţii de recunoaştere, Editura Scrisul Românesc, 198 p., 1992
- Noica – între dandysm şi mitul şcolii, Editura Eminescu, 148 p., 1994
- De la Eminescu la Cioran, Editura Scrisul Românesc, 267 p., 1996
- Noica – portretul gazetarului la tinereţe, Editura Saeculum, 272 p., 1999
- Hîrtia de turnesol. Cioran inedit. Teme pentru acasă, Editura Saeculum, 364 p., 2000
- Cariatide, Editura Psihomedia, 333 p., 2007
- Noica - Vămile gazetăriei, Editura Institutul European, Iaşi, 2009, 373 p.
- Maculatorul cu spirală, Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2010
Colaborare la volume:
- “Doctrina substanţei (de Camil Petrescu)”, în Dicţionarul operelor filosofice româneşti – 111 lucrări fundamentale, Editura Humanitas, 1997
- „Rezistenţa la cultură în gazetăria românească postdecembristă”, în Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan, Editura Limes, 2003
- „Gazetărie (ca) şi (cum ar fi) literatură”, în Jurnalismul cultural în actualitate, Editura Tribuna, Cluj, 2005
- "Noica şi ucenicii", în Modelul cultural Noica, 2 vol., Cuvânt înainte de Eugen Simion, culegere alcătuită de Marin Diaconu, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009
- "Problema eticii în filosofia lui Noica", în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V, Centenar Noica, Editura Academiei Române, 2009
-"Nobleţea şi farmecul ca spaţiu vital", în Gheorghe Telea, "Mărturisiri de după vecernie", Tribuna, Sibiu, 2009
- "Hermeneutica tradiţiei", în "Festchrift. MIrcea Braga-70", ed. Imago, Sibiu, 2010
-"Documentarea la Eminescu: fără laptop, wireless şi celular", în "Documentarea în jurnalism", Editura Tritonic, 2010
-"Information and the Communication Process - between Tags and Synchronicity", în "The Knowledge-Based Organization", în Revista Academiei Forţelor Terestre, vol. II, Sibiu, 2010
"Conform cu originalul. O întâlnire cu omul de hârtie", în "Întâlniri cu Emil Cioran", vol. II, Editura Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2011.
Traduceri:
- Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Editura Humanitas, 800 p., 1994; în colaborare cu Mircea Ivănescu
- Hannah Arendt, Crizele republicii, Editura Humanitas, 242 p., 1999; în colaborare cu D.-I. Cenuşer
 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Evenimente:

În zilele de 4 şi 5 noiembrie 2011 s-a desfăşurat la Sibiu, în spaţiul generos oferit de Biblioteca ASTRA şi în organizarea Revistei Euphorion şi a Filialei Sibiu a USR (cu sprijin financiar de la Uniunea Scriitorilor şi Consiliul Judeţean Sibiu), ediţia a X-a a Colocviului Naţional „Zilele Poeziei Iustin Panţa”. În acest an, pe 27 septembrie, s-au împlinit zece ani de la plecarea dintre noi a poetului Iustin Panţa, care ar fi împlinit, în 6 noiembrie, 47 de ani. Colocviul a avut în centrul atenţiei prezentarea unui film în care poetul sibian citeşte din opera sa, acasă la el, pe strada Rahovei din Sibiu, filmat de Alexandru Uiuiu în 1999. Reîntâlnirea numerosului public, între care şi a domnului profesor Aurel Panţa, care ne onorează întotdeauna cu prezenţa sa, cu imaginea şi vocea lui Iustin Panţa a fost emoţionantă, ca şi evocările care au urmat, datorate unor literaţi care i-au fost apropiaţi poetului sau în decursul anilor s-au apropiat cu interes de opera sa:
Read more...

AutentificareUniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Sibiu || 550179 Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 27
Tel. 0745214327