Mens socks

USR, Filiala Sibiu Gheorghe Manolache
PDF Print E-mail

Gheorghe Manolache


(n. 14 august 1950, com. Cândeşti, judeţul Neamţ)
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Studii:
Absolvent al Facultăţii de Filologie - Limba şi Literatura Română -, Universitatea din Bucureşti, promoţia 1974; tema examenului de licenţă: Dimensiuni culturale şi ontologice în mit. Doctor în domeniul Filologie, cu distincţia „Cum Laude”, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; conducător ştiinţific: profesor universitar doctor Ion Vlad
Funcţii didactice şi locuri de muncă:
- Profesor universitar la disciplina Literatura Română. Postmodernismul românesc. Introducere în critica literară, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Activitate managerială:
Redactor-şef al revistei „CAIETELE LUCIAN BLAGA” a Facultăţii de Litere şi Arte - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Director al Centrului de Cercetări Filologice şi Interculturale al Facultăţii de Litere şi Arte - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Management instrucţional: Participare în calitate de iniţiator de proiecte, director de programe: - Conferinţă internaţională: DREPTUL LA INSTRUIRE. PROFILUL EDUCATORULUI CREŞTIN, organizată de Guvernul şi Preşedenţia României, Conferinţa Episcopală şi SNEC, în colaborare cu OIEC şi CEEC - Bruxelles, FERE – Madrid şi M Ed.C - Bucureşti, 1996; 2006-secretar general. - PRIETENII LIMBII ŞI CULTURII ENGLEZE - un proiect local organizat de M.Ed. C.T, Consiliul Local Mediaş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, The British Council şi Guvernul Marii Britanii: 1997 – 2004 - director - Proiect internaţional de cooperare culturală interuniversitară TRANSMEDITERRANEO 2005 [TRANSMED], 2005 - noiembrie 2006 - director. - SIBIUL MULTICULTURAL - un proiect internaţional realizat de FUNDAŢIA CULTURALĂ SECOLUL 21 în parteneriat cu Institutul PIERRE WERNER din Luxembourg şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE - cu finanţare de la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor în cadrul Programului „Sibiu - capitală culturală europeană 2007”, membru. - Proiectul internaţional: LITERATURI ŞI CULTURI LOCALE, recunoscut CNCSIS, finanţat prin concurs, de ANCS, 2007 - director. - Workshopul internaţional: Nuanţarea ideii de literatură postmodernă prin literatură de masă; subliteratură; paraliteratură, 2008 - director
Activităţi civice:
- curator bisericesc - consilier municipal: preşedintele Comisiei Învăţământ, Sănătate, Cultură - secretar al S.N.E.C. România - vicepreşedintele ASOCIAŢIEI CULTURALE MEDITERANA
Membru în comisii de specialitate:
- membru în Comisia Naţională de Limba şi Literatura Română - membru în colectivul de redactare al Programei de Limba şi Literatura Română (liceu, definitivat, gradul II şi gradul I în învăţământ); - membru al Consiliului Naţional de Evaluare la Limba şi Literatura Română - membru al Comisiei Naţionale de Limbă şi Literatură Română – concursul naţional Mihai Eminescu - membru al Comisiei Naţionale pentru Reformă în învăţământ - evaluator înscris în Registrul naţional al A.R.A.C.I.S., din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Activitate ştiinţifică:
Cercetare ştiinţifică în cadrul CENTRULUI DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI INTERCULTURALE al FACULTĂŢII DE LITERE ŞI ARTE din SIBIU :
I. Cercetarea postmodernismului literar românesc s-a concretizat cu/prin editarea a două volume Degradarea lui Proteu şi Regula lui doi, apărute în 2004 la Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
II. Cercetarea modernismului românesc s-a concretizat cu/prin editarea a trei monografii: ANTON NAUM (2004); GRUPAREA INTELECTUALĂ THESIS şi PROVINCIA LITERARĂ din Sibiu (2006); Recuperarea unei sincope culturale 1939-1945 (2008) lucrări axate pe aspecte şi momente cercetate în premieră.
III. Revederea unor tentative revolute şi eşuate în formule tradiţional(ist)e, cum ar fi spre exemplu: localismul creator.
IV. Cercetarea confluenţelor şi interferenţelor (literare şi cinematografice, plastice şi fotografice) s-a concretizat în/cu editarea volumului LITERATURA DE GRAD SECUND (2005)
V. Cercetarea tradiţionalismelor creatoare s-a concretizat în două proiecte de cercetare realizate în perioada Octombrie 2005-Decembrie 2007 şi finalizate cu realizarea a două monografii: RESURECŢIA LOCALISMULUI CREATOR. O experienţă spirituală în Mitteleuropa provinciilor literare, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006; 222 pagini, note, indici bibliografici, Luceafărul - serie nouă 1934-1939; 1940-1945, Editura TechnoMedia, 2008 . Activitate literară: (selectiv) Colaborări permanente [cu eseuri, studii, cronici/recenzii, poeme, traduceri etc în presa literară centrală]: - Ateneu, Amfiteatru, Contemporanul, Luceafărul, Orizont, România literară, Flacăra, Steaua, Viaţa Românească, Tribuna (Cluj), Cronica, Transilvania, Saeculum, Revista Literară Radio, Cercetări de limbă şi literatură etc.

ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI:
Teza de doctorat: Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ’80 (soluţii, tehnici narative, modalităţi discursive); conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ion Vlad, publicată în anul 2004 [într-o formă uşor adaptată uzului didactic universitar] sub titlul Degradarea lui Proteu (experienţe postmoderne în proza românească a anilor’80), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 293 p., note, bibliografie, postfaţă, abstract , ISBN 973 -651-829-9.
Cărţi publicate:
1. Regula lui doi (registre duale în developarea postmodernismului românesc), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu, 2004, 240 p., note, bibliografie, prefaţă, abstract , ISBN 973-651-830-2 .
2. Degradarea lui Proteu (experienţe postmoderne în proza românească a anilor ’80), Editura Universităţii „Lucian Blaga” , din Sibiu, 2004, 293 p., note, bibliografie, postfaţă, abstract, ISBN 973-651-829-9.
3. Anton Naum. Zborul liber al unei vesele satire ( între creştinism ţărănesc şi clasicism greco-latin), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu, 2004, 256 p., note, bibliografie, cuvânt înainte, resume, ISBN.973-651-858-2.
4. Literatura de grad secund. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005, 221 p., note, bibliografie, ISBN. 973-739-090-3.
5. Resurecţia localismului creator - O experienţă spirituală în Mitteleuropa provinciilor literare, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005, 222 p., note, bibliografie, ISBN. (10) 973-739-282-5; ISBN (13)978-973-739-282-4.
6. Literaturi şi culturi locale, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2007, 355 p., note, bibliografie, ISBN. 978-973-739-475-0 .
7. Recuperarea unei sincope culturale: LUCEAFĂRUL - serie nouă - (1934-1939; 1940-1945-), Editura TechnoMedia, 2008, 225 p., note, bibliografie, indici.
Îndrumare/Suporturi de curs: Dramaturgia românească a secolului XX/XXI, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2005/2006.
Istoria istoriilor literare româneşti
, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006/2007.

INFORMAŢII COMPLEMENTARE (prestigiu literar şi profesional)
Distincţii:
Profesor emerit
Concurs de debut: JUNIMEA , Iaşi, 1969 (volum - Cerul în apă)
Premiul revistelor: AMFITEATRU , Bucureşti. VIAŢA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti.
Premiul naţional de poezie: NICHITA STĂNESCU, Ploieşti - 1984. (toate sub pseudonimul literar George Vrânceanu).
 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Evenimente:


„Curierul de Vâlcea” şi-a sărbătorit 19 ani de la înfiinţare, ca primul ziar particular şi independent din România (director-fondator Ioan Barbu, membru al Filialei Sibiu a USR), la 22 ianuarie 2009, 
Read more...

AutentificareUniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Sibiu || 550179 Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 27
Tel. 0745214327