Mens socks

USR, Filiala Sibiu Gabriela Cenuşer - Panţel
PDF Print E-mail

Gabriela Cenuşer - Panţel


Dramaturg, critic de teatru şi istoric literar.

Născută la Sibiu, 15 august 1955.
Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” Bucureşti, secţia Arta şi Metodologia Spectacolului de Teatru, Film şi TV (teatrologie-filmologie).
Doctor în teatrologie.
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Activitate profesională, locuri de muncă:
- 2000 – în prezent, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, cercetător principal
- 1991–2000 - Teatrul Radu Stanca Sibiu, secretar-literar
- 1981–1991 - Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi Şcoala Populară de Artă Sibiu , metodist, respectiv profesor arta actorului
- profesor asociat la Facultatea de Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, din anul 2000 până în prezent.
- membru fondator şi director departament cultural al Fundaţiei „Lobbyart”, înfiinţată în anul 1994. În cadrul acestei fundaţii, s‑a ocupat de următoarele proiecte culturale: Hamlet X 7, prezentat la Teatrul Naţional Bucureşti, în anul 1995; Absurdul X 7 arte, prezentat la Teatrul „Radu Stanca” şi la Casa Americii Latine Bucureşti, în anul 1996; Sacralitatea X 7, manifestare organizată la parlamentul României şi la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti, în anul 1997.
- organizarea Colocviilor Naţionale de Critică Teatrală din cadrul Festivalului Naţional de Teatru studenţesc, în perioada 1996–2000.
- Teatrul Naţional Radiofonic a jucat piesa Grand-Hotel, în anul 2000, spectacolul, în regia lui Mihai Lungeanu, fiind nominalizat la Premiile Uniter în anul 2001.
- autoarea scenariului de film Aştept grădinile Semiramidei, care a fost premiat şi transformat în film de ficţiune de scurt metraj, în anul 1981.
- Realizatoare de spectacole-lectură, cu mişcare, costume şi decor restrâns a propriilor piese: Grand Hotel, Ţara arde şi baba se...adică se..., Cădere lină, precum şi Frumos e în septembrie la Veneţia de Teodor Mazilu, pe scena Teatrului „Radu Stanca”, în anii 1996 şi 1999.

A publicat volumele:
- Absurdul– confluenţe şi repere teatrale, Editura Saeculum, 2000.
- Specific şi creativitate în teatrul absurdului, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.
- Tribuna (1884–1903). Incursiune culturală, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.
- Revista „Luceafărul”– marcă europeană, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
Cărţi de teatru şi proză:
- Grand Hotel – trei piese pentru altă lume, Editura Hermann, 1996.
- Măcelăria, Editura De Zevenslapers, Leuven, 1999.
- Shakespeare e–n love, Editura Hermann, 2004.

În perioada 1979–2009 a publicat articole de literatură, teatru, film, din care menţionăm:
- Dramaturgia lui Octavian Goga între clipă şi eternitate, în Caietele Oct. Goga, Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, Sibiu, 2002, p. 28–32
- Dumitru Radu Popescu – tentaţia absurdului, în Transilvania, nr. 2/2001, p. 34–37
- Dimensiunea poetică în dramaturgia lui Lucian Blaga: Meşterul Manole, în Chipul Cetăţii nr. 3/2002, p. 8–9.
- Scurt istoric al Teatrului german din Sibiu, în Tribuna, nr. 8–9, Cluj, 1997, p. 15.
- Teatrul din Sibiu la 50 de ani de existenţă – scurt istoric, în Rampa şi Ecranul, nr. 7–10/1998, p. 16–17 şi nr. 11–12/1998, p. 14.
- Octavian Goga despre precursori, în Caietele Octavian Goga, Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, 2003, p. 26–29.
- Parcursul teatral al marii artiste Agatha Bârsescu, în Transilvania, nr. 11–12/2003, p. 166–169.
- Tribuna 120. Teatrul în paginile ziarului Tribuna, în Transilvania, nr. 2–3/2004, p. 22–24.
- Critica teatrală în Tribuna, în Saeculum, nr. 1/2004, p. 290–294.
- Cehov, dramaturgul anului, dramaturgul tuturor timpurilor, în Transilvania, nr. 12/2004, p. 94–100.
- Teatrul german din Sibiu – activitatea reflectată în paginile ziarului „Tribuna” (1884–1903), în Forschungen zur Volks- und Landeskunde 46–47, 2003–2004, Editura Academiei Române.
- Doi dramaturgi moderni: Iosif Naghiu şi Leonida Teodorescu, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, nr. VII–XI, 2000–2004, p. 173–178.
- Literatura în „Tribuna” sibiană, în Anuarul ICSU, nr. VII–XI, 2000–2004, p. 52–63.
- Dumitru Radu Popescu dramaturg sau D. R. Popescu maestru al titlurilor incitante, în Transilvania, nr. 10–11/2005, p. 41–42.
- Aspecte ale activităţii teatrale din Transilvania, la începutul secolului al XX-lea, reflectate în revista  „Luceafărul”, în Saeculum, 2007.
- Masca – disimulare, protecţie şi subterfugiu, în Studii şi Comunicări de Etnologie, Editura Imago, Sibiu, 2007.
- Motivul mioritic în dramaturgia românească, în Studii şi Comunicări de Etnologie, Sibiu, 2008.
- Incursiune în adâncuri – Shambala, în Saeculum, Sibiu, 2009.
- Aspecte din activitatea culturală a Astrei. Câteva consideraţii în publicaţiile germane din Transilvania, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, nr.52/2009, Editura Academiei Române.
 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Evenimente:


În ziua de 4 februarie 2009, a avut loc la Centrul Cultural „Habitus” din Sibiu lansarea volumului de poeme „Portret de cuvinte” al poetului sibian Andrei Ileni, apărut de curând la Casa de Presă şi Editură Tribuna. Cartea a fost prezentată publicului 
Read more...

AutentificareUniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Sibiu || 550179 Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 27
Tel. 0745214327