Mens socks

USR, Filiala Sibiu Andrei Terian
PDF Print E-mail

Andrei Terian

Critic şi istoric literar.
Născut pe 30 noiembrie 1979, în Sibiu.

Studii:
- Liceul Teoretic „Octavian Goga” din Sibiu, secţia filologie-istorie (1994-1998);
- Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1998-2000), transferat apoi la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2000-2002); licenţiat în filologie, specializarea română-franceză;
- Studii Aprofundate la Facultatea de Litere şi Arte a U.L.B.S. (2002-2003), specializarea „Evoluţia formelor poetice româneşti în secolul XX”;
- doctorand (2004-2008) al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti (coord.: prof.univ.dr. Nicolae Manolescu); doctor în filologie cu teza G. Călinescu – teorie şi metodă în critica şi istoria literară (distincţia summa cum laude);

Ocupaţia:
- preparator (2002-2006), asistent (2006-2008), în prezent lector (din 2008) la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
- cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti (din 2006);
- redactor la revistele „Euphorion” (din 2003) şi „Cultura” (din 2005);

Scrieri:
- aprox. 400 de articole publicate în majoritatea revistelor culturale din ţară (Adevărul literar şi artistic, Bucureştiul cultural, Caiete critice, Convorbiri literare, Cultura, Cuvântul, Dialog, Dilemateca, Discobolul, Euphorion, Euresis, Poesis, România literară, Saeculum, Timpul, Transilvania, Vatra, Verso ş.a.), în ziare (Ziarul de duminică, Jurnalul naţional ş.a.) sau în volume colective; debut publicistic în Euphorion (nr. 1/2002);
- editor al Antologiei de critică literară românească, vol. I-II, selecţie, schiţe biobibliografice şi teme de Andrei Terian, Editura „ALMA MATER”, Sibiu, 2003-2004;
- coautor cu 48 de articole la Dicţionarul general al literaturii române (coord. gen.: Eugen Simion), vol. IV-VII (literele: L-O, P-R, S-T, Ş-Z), Editura Univers Enciclopedic, 2005-2009;
- autor al volumului G. Călinescu. A cincea esenţă, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2009.

Recunoaştere profesională:
- membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (2004); membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010)
- premii şi distincţii: Premiul pentru Excelenţă în Critica Literară al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă (2006); Premiul „Cel mai bun tânăr scriitor al momentului”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România cu ocazia Colocviului Tinerilor Scriitori, ediţia a II-a, Cluj-Napoca (2007); Premiul revistei Observator cultural pe anul 2009 (categoria „Debut”); Premiul pentru Debut al revistei România literară, cu sprijinul Fundaţiei „Anonimul”, pe anul 2009; Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2009; Marele Premiu „Prometheus” pentru Opera Prima (2010); Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria A, Literatură (2009).
 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Evenimente:

Premiile Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România

pentru anul 2015

Duminică, 22 mai 2016, a avut loc, la Săliştea Sibiului, festivitatea de acordare a premiilor Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România pentru volume apărute în anul 2015. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul manifestărilor culturale care au marcat împlinirea a 400 de ani de atestare documentară a Şcolii din Sălişte şi a beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu şi al Primăriei oraşului din Mărginimea Sibiului. Premierea a avut loc în Sala de Festivităţi a Şcolii de Jos, proaspăt refăcută, ca, de altfel, întreg localul şcolii din oraş.

Pentru acordarea premiilor Filialei Sibiu a U.S.R. pe anul 2015, juriul a fost format din criticii literari Ion Dur (preşedintele juriului), Dumitru Chioaru şi Dragoş Varga. Evenimentul a fost moderat de preşedintele Filialei Sibiu a U.S.R., scriitorul Ioan Radu Văcărescu, şi a beneficiat de un public numeros şi select, mai ales din sfera scriitoricească sau cea a educaţiei, atât din Sibiu, cât şi din Sălişte, „capitala Mărginimii, localitate care a dat culturii noastre şapte membri ai Academiei Române.

Premiile acordate sunt următoarele:

– Două premii Cartea Anului 2015, pentru volumul Ecce Nietzsche de Mircea Braga, Ed. Academiei Române şi pentru volumul Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX. (Re)configurări formale şi de conţinut de Rodica Grigore, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă;

– Premiul pentru Poezie Cercul Literar de la Sibiu, volumul Hiatus de Mariana Codruţ, Ed. Paralela 45;

– Premiul de eseu şi critică literară Piaţa Aurarilor, volumul Utopii, dileme, solitudini – pragurile poeticului în secolul XX de Diana Câmpan, Ed. Academiei Române;

– Premiul pentru Publicistică Octavian Goga, volumul Lucian Blaga şi ultima lui muză de Anca Sârghie, Ed. Techno Media;

– Premiul pentru Debut pentru volumul de poeme Cadrul 25 de Ana Donţu, Casa de Editură Max Blecher.

AutentificareUniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Sibiu || 550179 Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 27
Tel. 0745214327