Mens socks

USR, Filiala Sibiu Anca Sârghie
PDF Print E-mail

Anca-Doina Sîrghie


Născută în 9 februarie 1944 la Braşov. A absolvit în 1967 Facultatea de Filologie din Cluj la specialitatea Limba şi Literatura Română.  Doctorandă  la aceeaşi instituţie de învăţământ superior, la 9 mai 1981 şi-a susţinut teza Radu Stanca – Studiu monografic, prima abordare de acest fel consacrată scriitorului. Preocupat să stabilească importanţa unei asemenea cercetări, Constantin Noica aprecia: ”Într-un ceas când absurdul, morbiditatea ţi manierismul solicită tineretul nostru din toate părţile, o asemenea lucrare face dreptate nu numai unui mare destin românesc, ci şi fiinţei umane, prea des primejduită de proprii ei cronicari, literatorii.“ Profesor asociat la Universitatea de Teatru, Tg. Mureş, în perioada 1996–2004, a susţinut cursurile de Estetica artei spectacolului şi de Estetica teatrului, domeniu în care era cunoscută atât ca un cronicar de teatru cât şi ca autor al monografiei Radu Stanca şi obsesia Thaliei. Ipostazele omului de teatru. În 1995 a fost primită ca membru în UNITER În  calitate de cadru diactic asociat la Facultatea de Litere din Sibiu, în 1981-1982 a fost asistenta profesorului Gh. Tohăneanu, dar la Sibiu, din1967, activase ca profesor la Liceul „Gh. Lazăr” în primii 18 ani, apoi la Liceul German, la  Liceul Economic etc. Chemată în timpul ministeriatului lui Mihai Şora în capitală, în perioada 1990-1992 a funcţionat în Ministerul Învăţământului, concomitent fiind profesor de limba şi literatură română la Colegiul Naţional „Sf. Sava”.

    Tratează probleme de istorie şi critică literară, dar şi de cultură în peste 400 articole apărute în publicaţii atât din ţară, ca  „Telegraful Român”, “Saeculum” şi „Transilvania” de la Sibiu, în „Steaua” de la Cluj, în “Manuscriptum”, „Românul”, „Limbă şi literatură” la Bucureşti, înSymbolon /Révue des études dramaturgiques/ Revue of theatre studies/, Analele Universităţii de Artă Teatrală”de la Târgu Mureş, în“Poesis” din Satul Mare, în ”Astra” şi “Gazeta de Transilvania” la Braşov, în “Gând Românesc” Alba Iulia, în “Ateneu” din Bacău etc., cât şi în presa din străinătate, precum “Balkan Archiv” de la Bamberg, Germania şi din America, unde semnează articole în „New York Magazin”, ”Lumină lin㔺i “Romanian Journal” de la New York, în “Curentul Internţtional” din Detroit MI, în “Meridianul Românesc” din California şi „Observatorul” din Canada, sau în „Gândacul de Colorado” de la Denver CO. etc.  

      Este autorul unor volume apărute la Editura Alma Mater, Sibiu : Lectura şi studiul. Introducere în psihopedagogia lecturii şi a studiului, 2000 şi 2002, an în care mai publică pentru uzul studenţilor  Pagini din istoria bibliotecilor, Biblioteci celebre ale lumii, Carte veche românească, Introducere în biblioteconomie. Completarea colecţiilor. O altă carte, Istoria scrisului, a cărţii şi a tiparului are două ediţii, în 2002 şi 2004, când vede lumina tiparului şi cartea Relaţiile cu publicul în bibliotecă. Urmează Introducere în biblioteconomie. Achiziţionarea şi dezvoltarea colecţiilor, 2007,   Biblioteca şi publicul, 2008;  Utilizatorii bibliotecilor, 2003 şi 2008; Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar şi preşcolar şi Literatura pentru copii în contextul beletristicii româneşti, 2008. La Editura Technomedia, Sibiu apar în anul 2004 Din istoria presei româneşti şi Edituri şi colecţii editoriale.

   Conferenţiar titular la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii “Lucian  Blaga” din Sibiu din februarie 1997 până în octombrie 2007, activează la specialitatea Biblioteconomie –Arhivistică, pe care a  transformat-o într-o reală şcoală sibiană de profil. A organizat cu începere din  anul 1999 o sesiune ştiinţifică unică în ţară,  consacrată studenţilor biblioteconomişti, puşi în dialog cu experţi ai domeniului, invitaţi nu numai din ţară ci şi din străinătate. Intitulată Lumina slovei scrise, din 2003 sesiunea a avut şi publicaţia cu titlu omonim, la care activează ca redactor. Publicaţia a ajuns la al 7- lea număr anual în 2009, cel din 2007 fiin singurul scos integral în limba engleză. Din 1990 până în prezent activează ca preşedinte al Ligii Culturale “România-Franţa” la Sibiu, care şi-a creat Clubul DIALOG, cu reuniuni lunare, ca spaţiu al unor lansări de carte, conferinţe despre artă şi dezbateri pe teme literare.   

    Ministerul Culturii o atestă în anul 2003 expert în Carte veche românească. În 2005 a fost primită membru în Uniunea Scriitorilor din România şi al Asociaţiei de literatură comparată din România.

     Din octombrie 2007 şi până în aprilie 2010 a activat ca şef al catedrei de Ştiinţe Sociale la Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice de la Universitatea ALMA MATER, Sibiu. Între anii 2005 şi 2008 a fost consilier local la Primăria oraşului Sibiu. Din anul  2008 este membru al Asociaţiei pentru Istoria Presei Româneşti.

    Activitatea desfăşurată în domeniul istoriei literare, al biblioteconomiei, al pedagogiei, teatrului şi al culturii, totalizează 24 volume de carte. Dintre acestea,  ca unic autor  al unor monografii selectăm Radu Stanca - Ipostazele omului de teatru, ediţia a 2-a, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu 1996; Memorandistul Nicolae Cristea şi epoca sa – Culegere de studii, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu 1996; Învăţământul universitar biblioteconomic din Sibiu la 15 ani, Editura Tehnomedia, Sibiu, 2006, iar în colaborare, Sîrghie Anca şi Alexandru Braşovean, Întâlnire pe calea undelor. Interviuri radiofonice despre scriitori români. 2002-2008, cu prefaţa Anei Blandiana, Editura Technomedia, Sibiu, 2008, după cum Sîrghie Anca şi Ada Stuparu publică Limba şi literatura română. Scrierea argumentativă. Scrierea reflexivă, Scrierea  imaginativă. Clasele V-VIII, Editura Gabriel, Bucureşti, 2009 şi  Limba şi literatura română. Culegere de teste pentru clasa a  VII-a, Editura Gabriel, Bucureşti.

  Ca îngrijitor de ediţie a realizat volumul Nicolae Cristea. File de memorialistică. Jurnal, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu, 1996, iar în pregătire este volumul care va încheia această restituire, anume Nicolae Cristea. La ţintă şi alte scrieri.

A semnat prefeţele unor apariţii ca:  Ioan Slavici, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, ş. a. în dialog cu Septimiu Albini. În: Manuscriptum”, 1988, 19, nr.4, p.28-43 sau Gh. Apetroaie, Dimineaţa serii. The morning of the Evening, prefaţa  Fascinaţia antinomiei apolinicului cu teluricul, ADE-PRINT, Sibiu-Hermannstadt 2007.

     A publicat interviuri pe teme literare ca Imposibila prelungire – fragmente de convorbiri cu Marin Preda în “Tribuna Sibiului”din 30 mai 1980, p.2; Dar „timpul n-a mai avut răbdare” în “Almanahul literar”, Bucureşti: Editura revistei “Viaţa Românească”, 1988, p.96-99; Emil Cioran la Răşinari, văzut de fratele său Aurel Cioran. /Interviu/ în “Românul”din februarie– martie 1992, 2, nr.5 (25), p.1 şi 2; Emil Cioran şi matca unui perpetuu început. Convorbire cu fratele gânditorului, domnul Aurel Cioran, în Românul”, magazin cultural, An II, nr.10(30), mai 1992, p.2; Cum s-a decis Emil Cioran pentru Paris.  /Interviu/ în Românul”, august.1992, II, nr.17 (37), p.1 şi 2; Amintiri despre  Constantin Noica la Sibiu. Interviu cu Eleonora Cioran, în  Modelul cultural Noica, vol. I, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2009, p. 134-148;  Emil Cioran la Răşinari, partea I., în “Gând  Românesc”, Anul II, nr. 6 (12), 2009, p.113-115;  Anca Sîrghie în dialog cu Aurel Cioran. Emil a fost tentat să se consacre profesoratului, în Gând  Românesc”, Anul III, nr.1 (13), 2009, p. 14-15; De la pruncia românească la maturitatea pariziană a lui Emil Cioran, Convorbire Aurel Cioran cu Anca Sîrghie, în vol. Întâlniri cu Cioran, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti,  2010, p. 34-57 şi Prin clepsidra amintirilor. Convorbire Eleonora Cioran cu Anca Sîrghie. în vol. Întâlniri cu Cioran, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti,  2010, p. 58-72.

I s-a acordat Premiul „Radu Stanca” de către Revista “Euphorion” cu prilejul Simpozionului ”Cercul Literar de la Sibiu şi cultura europeană”, 19-20 mai 2006, Sibiu şi Premiul „BIBLIOS” la Festivalul Internaţional “Lucian Blaga” de la Lancrăm-Sebeş-Alba Iulia, ediţia a XXIII-a din 8-9 mai 2009..

 

Cele mai citite articole:


Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/runiun17/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Evenimente:

Marţi 7 aprilie a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, prezidată de domnul preşedinte Nicolae Manolescu. Comitetul Director a rezolvat cereri adresate de membri şi filiale şi a abordat chestiuni legate de activitatea curentă a Uniunii. S-a hotărît realizarea unui parteneriat între Uniunea Scriitorilor şi Centrul Naţional al Cărţii.
Read more...

AutentificareUniunea Scriitorilor din Romania, Filiala Sibiu || 550179 Sibiu, Str. Mitropoliei, Nr. 27
Tel. 0745214327